Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1130
Title: З історії футурологічних соціокультурних та політичних концепцій міжнародних відносин
Authors: Кучменко, Е. М.
Keywords: історія
цивілізація
культура
традиції
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається аналіз та узагальнення існуючих футурологічних тенденцій соціокультурних та політичних концепцій міжнародних відно- син, що робить більш адекватним погляд на подальший розвиток людства через призму етапів подальшого його розвитку, а саме – трьох головних концепцій, що намагаються спрогнозувати / спроектувати ево- люцію міжнародних відносин і людства в цілому. Для цього наводяться точки зору видатних апологетів цивілізаційного підходу. Для їх розуміння слід пояснити, що трактування історії зводиться до суми взаємодій локальних цивілізацій, що традиція цивілізацій теж є дитям ХХ століття. Ситуація змінилася в революційному ХХ ст. Разом з історичною психоло- гією, антропософією та семіотикою виникла футурологія, яка викорис- товує силу людського розуму і сучасну йому інформацію і прогнозує майбутнє. Її можна назвати дитям структуралізму як системного аналізу.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1130
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 94 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf319,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.