Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1347
Title: "Енциклопедія Сучасної України": регіональний аспект
Authors: Железняк, М. Г.
Keywords: "Енциклопедія Сучасної України"
регіональна енциклопедистика
енциклопедична стаття
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Статтю присвячено актуальним питанням підготовки "Енциклопедії Су-часної України" (ЕСУ) та участі науковців із регіонів України в її створенні. Обґрунтовано ЕСУ як пріоритетний напрям діяльності НАН України. Стверджено її значення в розвитку знань про історію, сьогодення, культу-ру України, українців у світі. Аргументовано наявність в Україні низки енциклопедичних видань, що в різні періоди її історії репрезентували розвиток національної енциклопедистики. Зроблено історичні порівняння в розвитку ЕСУ як продовження "Енциклопедії українознавства" й ВУЕ як правонаступника "Української радянської енциклопедії" та паралель з єдиним виданням "Енциклопедія Брокгауз" Німеччини. Виокремлено ключо-ве завдання ЕСУ для створення образу України в географічному, полі-тичному, науковому, культурному, мистецькому, спортивному вимірах. Стверджено наявність на першу половину 2019 року за сприяння потужної української діаспори 20-ти видрукуваних томів ЕСУ. Проаналізовано першопричини створення ЕСУ в контексті стратегії залучення до роботи над корпусом статей авторів з різних регіонів України, взаємодії при редакції ЕСУ інституту координаторів зі столич-ними, регіональними закладами вищої освіти, науковими інститутами НАНУ, науково-дослідними інститутами різних профілів, творчими спіл-ками. Виокремлено як засіб реалізації енциклопедичних проектів діяльність мобільних опорних груп фахівців, які добре володіють інформацією про коло науковців, мистецтвознавців, краєзнавців для підготовки відповідних статей енциклопедичного стилю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1347
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf266,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.