Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1706
Title: МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ КРИЛОВЕЦЬ
Other Titles: До 70-річчя від дня народження
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Issue Date: 2020
Citation: Микола Григорович Криловець: до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; Б-ка ім. акад. М. О. Лавровського ; упоряд.: О. Д. Кільдіватова, В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 60 с.
Abstract: Черговий випуск біобібліографічного покажчика серії «Вчені-ювіляри Ніжинської вищої школи» присвячено науковій та науково-педагогічній діяльності Миколи Григоровича Криловця, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У покажчику представлено науковий доробок науковця за період з 1986–2019 рр. Він містить 290 записів, серед яких: монографії, навчальні посібники, наукові статті та публікації у фахових періодичних, продовжуваних виданнях українською та російською мовами. Відкривається видання статтями про вченого, авторами яких є колеги-викладачі кафедри географії, туризму та спорту та кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Основний матеріал видання структуровано за розділами: «Монографії», «Методичні посібники і навчальні програми», «Статті у наукових виданнях», «Тези доповідей Міжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських наукових та науково-практичних конференцій», «Рецензування наукових та навчально-методичних видань», «Офіційне опонування кандидатських дисертацій, підготовка кандидатів наук», «Відгуки на автореферати кандидатських та докторської дисертації», «Література про життя та діяльність вченого». Джерелами відбору документів були каталоги, картотеки та фонди бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, довідники, ресурси інформаційної мережі Інтернету та матеріали, надані М. Г. Криловцем. Переважна більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu. У посібнику дотримано хронологічного характеру розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал згруповано за алфавітом назв. Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено за чинними в Україні стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків. Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика складається з «Абеткового покажчика назв праць вченого», та «Іменного покажчика», в якому наведені прізвища упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах покажчика. Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком наукових досліджень у галузі географії, картографіЇ, топоніміки та соціальної педагогіки і соціальної роботи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1706
Appears in Collections:Бібліотека імені академіка М.О. Лавровського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krylovets.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open
2020-07-14_103715.jpgОбкладинка446,26 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.