Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСолодка, К. Ю.-
dc.date.accessioned2020-10-26T08:58:35Z-
dc.date.available2020-10-26T08:58:35Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.udc94(477.51)"18"-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1787-
dc.description.abstractНа основі архівних матеріалів аналізується запровадження Міського Поло-ження 1870 р. у Ніжині, одному з найбільших повітових міст Російської імперії. Описуються перші кроки державних службовців щодо організації місцевих виборів. Висвітлено процедуру делегування до інституцій міського гро-мадського управління Ніжина у 1870–1898 рр.: проаналізовано чисельний склад виборців, гласних, особливості їх обрання, процес формування думи та управи. Характеризується виборча документація, вимоги її оформлення відповідно до законодавства. Надається перелік пакету звітних документів, які над-силалися до канцелярії губернатора після проведення виборчої процедури. Вказується коло посадових осіб, які брали участь у створенні необхідних паперів, відповідали за правильність та своєчасність їх розробки. У статті змальовуються проблеми, які виникали під час підготовки до го-лосування; порушення виборчої процедури внаслідок неправильних дій упра-ви, незнання та нерозуміння жителями міста виборчого процесу, високий рівень абсентеїзму серед виборців. Наводиться характеристика соціальних станів, які найбільше були зацікавлені у формуванні міських органів. Висвітлюються взаємовідносини між новоствореними міськими органами та губернатором. Аналізується вплив губернських органів на перебіг міс-цевих виборів. На підставі опублікованих матеріалів та архівних джерел вказується кількість місцевих жителів, які мали право брати участь у процедурі голосування. Змальовується нерівномірність розподілу голосів між розрядами, числоuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectвиборча системаuk_UA
dc.subjectміська думаuk_UA
dc.subjectМіське Положення 1870 рuk_UA
dc.titleВиборчі кампанії до органів місцевого самоврядування Ніжина після запровадження Міського Положення 1870 р.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 99 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-2.pdf477,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.