Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРаструба, Т. В.-
dc.date.accessioned2021-02-11T08:55:20Z-
dc.date.available2021-02-11T08:55:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationМетодичні рекомендації до вивчення та організації самостійної роботи студентів дисципліни «Комп’ютерне аранжування хорових творів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціаль- ністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 37 с.uk_UA
dc.identifier.udc378.147.091.3:78.087.68:004](072.8)-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1927-
dc.description.abstractМетодичні рекомендації укладено відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» підготовки фахівців першого (бакалавр- ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». В них відображено основний зміст дисципліни й подано вказівки щодо вивчення кожної теми та запропоновано деякі форми і методи організації самостійної роботи студентів, які можна адаптувати до особливостей навчального процесу в закладі вищої освіти з метою оптимізації навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців. Впровадження методичних рекомендацій в навчальний процес сприятиме оновленню змісту навчання, набуттю фахових компетентностей та адресовано студентам, які отримують кваліфікацію: Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (викладач хорових дисциплін). Артист (хору, хорового колективу).uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.titleМетодичні рекомендації до вивчення та організації самостійної роботи студентів дисципліни «Комп’ютерне аранжування хорових творів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціаль- ністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_Раструба.pdf326,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.