Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1936
Title: Українська література на сторінках часопису "Література та культура Полісся"
Authors: Капленко, О. М.
Keywords: "Література та культура Полісся"
збірник
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена системному огляду літературознавчих праць, об’єктом дослідження яких є твори української літератури на сторінках збірника "Література та культура Полісся". Огляд видань за тридцять років його існування дозволяє застосувати ті критерії внутрішньої класи-фікації, які націлені на максимально систематизовану інтерпретацію об’єкта дослідження. Відтак, у статті здійснено насамперед хронологічний огляд досліджень, який демонструє охоплення усіх періодів історії української літератури – від давнього періоду до сучасного літературного процесу. Широкий спектр аналітичного зацікавлення поєднано із застосуванням новітніх методологій аналізу літературного твору. Окремо простежено логіку стимулювання дописувачів шляхом формуван-ня тематичних збірників, що є гідною реакцією на актуалізацію інтересу до постаті того чи іншого письменника у контексті ювілейної дати. Виявлено, що значний доробок науковців присвячено компаративним дослідженням, метою яких є виявлення міжлітературних зв’язків на основі зіставлення творів та явищ національних письменств одного чи різних історичних періодів. Потужною складовою успішного функціонування збірника є можливість апробації власного потенціалу у контексті різноманітних наукових чи навчально-методичних проєктів. Ідеться про дослідження, які афішують монографічні праці; про публікації, пов’язані із темами дипломних, магіс-терських чи дисертаційних робіт; про розвідки, покликані поглибити осмислення тієї дисципліни, викладання якої здійснює автор. Пізнавальною є також рубрика "Рецензії", де міститься підбірка фахових оцінок актуальних сьогодні літературознавчих праць. Саме тут зустрі-чаються "горизонти очікування" реципієнта та дослідника, оприявню-ється авторська інтенція та рівень аналітичного осмислення. Усі ці аспекти формують предметне уявлення про науковий імідж та потужний потенціал збірника.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1936
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 100 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf549,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.