Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1970
Title: Хрестоматія з оркестрового класу. Ч. 1
Authors: Шумський, М. О.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: Хрестоматія з оркестрового класу : навчальний посібник. – Ч. І / М. О. Шумський. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 381 с.
Abstract: Даний посібник відповідає дисципліні "Оркестровий клас", яка є нормативною складовою підготовки бакалаврів – майбутніх учителів музики за спеціальністю "Музичне мистецтво" у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. У посібнику представлена авторська навчальна програма дисципліни, упоряд- кована згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти, надаються відомості про музичні інструменти оркестру народних інструментів. Нотно-репертуарний розділ містить авторські інструментовки творів україн- ських та зарубіжних авторів, обробки народної музики, популярні естрадні п’єси. Партитури систематизовані за жанрами: твори крупної форми, оркестрові п’єси, супроводи для голосу та різноманітних інструментів з оркестром. Хрестоматія зорієнтована на студентів, магістрів та викладачів факультетів мистецтв вищих навчальних закладів педагогічного профілю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1970
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хрестоматія з оркестрового класу. Ч. 1.PDF78,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.