Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРаструба, Т. В.-
dc.date.accessioned2021-03-15T07:00:37Z-
dc.date.available2021-03-15T07:00:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationРаструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомен- дації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 21 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1995-
dc.description.abstractМетодичні рекомендації укладено відповідно до освітньо-профе- сійної програми «Музичне мистецтво» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. В них визначаються основні засади організації й контролю самостійної роботи студентів та проведення індивідуально-консультативної роботи викладачів зі студентами. Впровадження в навчальний процес названих методичних рекомен- дацій сприятиме забезпеченню умов для гармонійного творчого розвит- ку особистості студента в умовах індивідуалізації навчального процесу та створення єдиного підходу до організації викладачами самостійної роботи в закладах вищої освіти.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.titleОрганізація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»uk_UA
dc.title.alternativeМетодичні рекомен- дації. 2-ге вид., доповн. та переробл.uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод.самост.робота 2020.pdf461,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.