Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2009
Title: Ландшафтний код мовосвіту Олександра Олеся
Authors: Кайдаш, А. М.
Хомич, В. І.
Keywords: лірика
ліричний твір
словесний образ
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті окреслено лінгвостилістичні домінанти пейзажної лірики Олександра Олеся. Проаналізовано словесні образи, які створюють мовну картину світу автора. Зосереджено увагу на етнокультурному марку-ванні вербальних контекстів, що містять описи природи. Проведено кореляцію між пейзажними художніми образами та психоемоційним струменем ліричного тексту. У пропонованій публікації визначено основні концепти ландшафтного коду поезії Олександра Олеся, зокрема таких, як сад, гори, гай, скелі, море та ін. З’ясовано, що пейзажна й інтимна лірика перебувають у тісному взаємозв’язку, що поглиблює ще один аспект художньої творчості – філософське звучання віршів. В основному ліричні твори українського поета містять стилістичний колорит суму, смутку, печалі, іноді навіть розпачу, туги. Ці негативно забарвлені емоції створюють психоемоційну картину внутрішнього світу ліричного героя та суголосні із зображеними автором об’єктами природи. Локуси довкілля є маркерами вияву почут-тєвої сфери ліричного героя. Розкриття глибини почуттів ліричного героя на фоні природних образів відбувається за допомогою виразних художніх засобів, зокрема епітетів, метафор, порівнянь, перифраз. Декодування образів природи відбувається також і на етнокультурному рівні, оскільки поет яскраво відтворює українські пейзажі. Ландшафтний код мовосвіту Олександра Олеся охоплює й рівень символізму, оскільки частина концептів має виразне символічне забарвлення.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2009
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf539,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.