Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2011
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗабарний, О. В.-
dc.date.accessioned2021-04-02T08:27:15Z-
dc.date.available2021-04-02T08:27:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2011-
dc.description.abstractУ статті досліджується публіцистична спадщина відомого українського мовознавця, випускника Ніжинського державного педагогічного інститу-ту імені М. В. Гоголя, академіка Арнольда Панасовича Грищенка. Аналізу-ються жанрові особливості його публіцистичних творів, їхня тематична спрямованість. Досліджується творча манера авторського письма вченого, його світоглядні позиції та переконання. Здійснено системати-зацію публіцистичних творів вченого за жанровими ознаками. Найбільш чисельну групу публіцистичних творів Арнольда Панасовича складають дослідницькі статті. Тематично всі вони присвячені актуаль-ним проблемам вітчизняного мовознавства. Дослідницькі статті вчено-го відзначалися доступністю викладу, ґрунтовною фаховою змістовою наповненістю, логічністю і структурною довершеністю, високим рівнем наукової аргументації, чіткою постановкою досліджуваної проблеми і належним рівнем узагальнення та висновків. Переважна більшість цих статей згодом увійшли до наукових посібників та монографій ученого. До низки аналітично-публіцистичних статей останнього періоду, періо-ду незалежної України, належать його публікації «Проблеми викладання української мови як фахової дисципліни у вищій школі» (Івано-Франківськ, 2000 рік) та «Українська мова як фахова дисципліна у вищій школі» (Київ, 2005 рік). Це справді новаторські статті. Вперше у науковому доробку українських мовознавців так гостро було підняте питання функціону-вання української мови у сучасному суспільстві. Вчений наголошував на тому, що словесники покликані не лише давати ґрунтовні знання своїм вихованцям, а й вирішувати важливі соціолінгвістичні завдання.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУuk_UA
dc.subjectпубліцистикаuk_UA
dc.subjectжанрuk_UA
dc.subjectстильuk_UA
dc.titleПубліцистична спадщина Арнольда Грищенкаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf476,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.