Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2131
Title: Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти"
Other Titles: здобувачам освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
Authors: Матвієнко, С. І.
Keywords: фізичне виховання дошкільників
методичні рекомендації
Issue Date: 2021
Abstract: У посібнику представлено методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Запропоновано наступний алгоритм укладення методичних рекомендації до кожної теми семінарського заняття: визначення етапів проведення Доцільний для викладачів вищих навчальних закладів; студентів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" ОКР «бакалавр».
Description: The manual presents methodological recommendations for seminars on the discipline "theory and methodology of physical education and valeological education" for students of the specialty "preschool education". The following algorithm for concluding methodological recommendations for each topic of the seminar session is proposed: determining the stages of conducting It is advisable for teachers of higher educational institutions; students of specialty 012 "preschool education" of the ROC "Bachelor".
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2131
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.