Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВакуленко, Г. М.-
dc.contributor.authorКлипа, Н. І.-
dc.date.accessioned2021-10-27T07:37:59Z-
dc.date.available2021-10-27T07:37:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.udc811.112.2’367:821.161.2’6(092)-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2188-
dc.description.abstractУ статті аналізується явище однорідності в художньому мовленні Івана Багряного, розкриваються формально-граматичні та семантико-стиліс- тичні особливості використання однорідних підметів як вагомих елемен- тів для створення портретів, змалювання пейзажів, дій, станів душі героїв. Установлено, що в ідіолекті письменника одними з найбільш продуктивних є ряди однорідних членів речення, виражених іменниками. Окреслено основні функціонально-стильові особливості речень з однорід- ними компонентами, зокрема, з’ясовано специфіку градації та метафори- зації однорідних підметів, використання метонімічних переносів. Дослідже- но способи поєднання однорідних членів речення як важливих засобів художньої інтерпретації ідіолекту Івана Багряного; встановлено продук- тивність сполучникового сурядного зв’язку, зокрема, сполучника і (й), що є репрезентантом єднальних змістових відношень. Виявлено інші семантико-синтаксичні відношення між однорідними компонентами, кількісні характеристики рядів однорідних підметів. Доведено, що конструкції з однорідними членами речення в художньому мовленні Івана Багряного підпорядковані естетичним настановам пись- менника, актуалізують інформацію, увиразнюють напружену, високоху- дожню оповідь, надають їй ознак оригінальності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУuk_UA
dc.subjectявище однорідностіuk_UA
dc.subjectоднорідні члени реченняuk_UA
dc.subjectоднорідний компонентuk_UA
dc.titleЯвище однорідності в ідіолекті Івана Багряногоuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf248,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.