Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2196
Title: Образ князя в давньоруських літописах (на прикладі «Повісті минулих літ»)
Authors: Вострецова, К. О.
Keywords: Повість минулих літ
літопис
образ князя
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядається художній образ князя в «Повісті минулих літ». Основний зміст статті зосереджений на ставленні літописця до князя та відображенні цього ставлення в тексті. Автор повісті будує текст за допомогою антиномій: ієрархічність та єдність, особисті та загально- державні інтереси, князь як лідер і як залежний від думки бояр та містян. Літописець балансує між протилежними судженнями, намагаючись скон- струювати врівноважений та виважений князівський образ. Часто він засуджує певні князівські вчинки, а іноді ‒ схвалює те, що йде на користь державі. А по смерті князя пише некрологи ‒ похвальні слова ‒ де згадано обставини загибелі та поховання, зовнішній вигляд князя, його риси характеру, стосунки з церквою тощо. Влучними є й нечисленні уривки змалювання емоцій князя на сторінках Повісті. Літописець просто описує певну емоцію володаря, безпосередньо називаючи її, передає емоційний стан за допомогою експресивних жестів князя, показує емоційне напру- ження через діалогічне мовлення або ж його відсутність, бездіяльність. Такий численний арсенал способів зображення правителя у тексті гово- рить про те, що автор літопису ще не до кінця усвідомлював всіх скла- дових образу князя, тобто ще не існує чіткого уявлення князівської влади. Літописець на сторінках Повісті тільки відшуковує та конструює ідеальний образ руського князя.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2196
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf237,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.