Наукові записки. Біологічні науки Community home page

Logo

Research Notes. Biology Research (Nizhyn Mykola Gogol State University)

ISSN 2522-1736

ISSN ONLINE 2663-4902

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03790).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 582 від 24.04.2024 року (додаток 2).

Наукове видання з біологічних наук, засноване у 2023 році Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя. Свідоцтво про реєстрацію КВ № 25398-15338 Р від 20.01.2023 р.

Scientific publication in biological sciences, founded in 2023 by Nizhyn Mykola Gogol State University. Certificate of registration – KV No. 25398-15338 R dated January 20, 2023.

Сайт збірника “Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)”

Browse