Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3112
Title: Психологічні показники переживання життєвих подій у текстах студентів
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: психологічні показники
життєві події
студент
Issue Date: 2008
Citation: Кресан О. Д. Психологічні показники переживання життєвих подій у текстах студентів / О. Д. Кресан // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. Херсон : ПП Вишемирський, 2008. Частина І. С. 195–197.
Abstract: Проблема вивчення текстів становить науковий інтерес для багатьох галузей знань. Зокрема тексти досліджуються у філософії, лінгвістиці, літературі, психології тощо. Психологія досліджує внутрішні, суб’єктивні аспекти створення, сприймання, розуміння та інтерпретації текстів. Галузь психологічного знання, яка займається вивченням текстів, називається психологічна герменевтика. Це напрям досліджень, що вивчає психологічний аспект проблеми розуміння та інтерпретації психічної реальності людини, її особистого досвіду, який зафіксований у різного роду текстах, з'ясовує психологічні механізми розуміння та інтерпретації вербальних та невербальних повідомлень, [6, с.7]. Дослідження текстів з психологічної точки зору дає змогу зрозуміти внутрішній світ людини, її досвід, думки, переживання.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3112
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Кресан_Пс.показники_стаття.pdf471,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.