Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3162
Title: УСВІДОМЛЕННЯ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПОДІЙ У ПРОЦЕСІ ЇХ НАРАТИВІЗАЦІЇ
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: усвідомлення
переживання
життєва подія
наративізація
Issue Date: 2017
Citation: Кресан О.Д. Переживання та усвідомлення життєвих подій у процесі їх наративізації // Ракурси психологічного благополуччя особистості : збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару "Ракурси психологічного благополуччя особистості", 9 червня 2017 р., Ніжин. / Ред. кол.: Титаренко Т.М. (гол.ред) та ін. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 177 с. С.80–84.
Abstract: Проблема переживання та усвідомлення людиною життєвих подій актуальна не лише для психологічної науки, а й практики. Інтерес до цієї проблеми у сучасній психології та психотерапії посилюється у зв’язку зі збільшенням запитів для практичної роботи, що стосуються переживання певних життєвих подій, їх осмислення та прийняття. Вказана робота проводиться досить продуктивно представниками різних психотерапевтичних шкіл і напрямків, проте найбільш цікаві результати вивчення не лише життєвих подій, а й досвіду людини загалом, представлені в наративній психології.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3162
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.