Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3171
Title: Усвідомлення життєвих подій як прояв рефлексивності особистості
Authors: Кресан О. Д.
Keywords: усвідомлення
життєві події
рефлексивність особистості
рефлексія
Issue Date: 2021
Citation: Кресан О.Д. Усвідомлення життєвих подій як прояв рефлексивності особистості // Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 квітня 2021 р., м. Ніжин) / за ред. М.В.Папучі. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 118-123.
Abstract: Рефлексивність особистості визначається у психології як здатність людини до рефлексії, що становить процес самопізнання й самосвідомості. Рефлексія полягає в усвідомленні самого себе, своїх дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів тощо [1, 469]. Значущість впливу рефлексії та рефлексивності особистості на розвиток і функціонування особистості важко переоцінити, оскільки знання й розуміння людиною самої себе дозволяють не лише мати контакт з собою і бути конгруентною (К.Роджерс), а й орієнтуватися в системі соціальних відносин, здійснювати складні види діяльності, ставити непрості цілі та досягати їх і т.ін. Рефлексія і здатність до неї пов’язані з розвитком загального та соціального інтелекту, сприяють формуванню когнітивно складної особистості (Дж.Келлі), а також сприяють інтеграції всього життєвого досвіду й розвитку цілісності особистості.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3171
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Усвідомлення як рефлексивність_Кресан2021.pdf352,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.