Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/33
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАніщук, А. М.-
dc.date.accessioned2018-04-13T10:51:36Z-
dc.date.available2018-04-13T10:51:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationАніщук А. М. Дошкільна лінгводидактика : навч. посіб. / А. М. Аніщук. – 2-ге вид., доп. і переробл.– Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 317 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/33-
dc.descriptionНавчальний посібник включає : тексти лекцій. семінарські, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, питання для самоперевірки, тестові завдання. питання до екзамену, рекомендовану літературу до вивчення навчальної дисципліни.uk_UA
dc.description.abstractНавчальний посібник містить комплекс матеріалів, структурованих відповідно до навчальної програми даної дисципліни. Змістове напов¬нення охоплює аудиторну, самостійну та індивідуальну роботу студентів, надаючи їй системності, послідовності, сприяє формуванню цілісного погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагаль¬нення матеріалів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ ім.М. В. Гоголяuk_UA
dc.subjectрозвиток мовленняuk_UA
dc.subjectзв'язне мовленняuk_UA
dc.subjectкомунікативно-мовленнєвий розвитокuk_UA
dc.subjectхудожньо-мовленнєва діяльністьuk_UA
dc.titleДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге видання, доповнене і переробленеuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аніщук_А_М_Дошкільна.doc3,48 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.