Література та культура Полісся Community home page

Logo

Literature and Culture of Polissya

ISSN 2520-6966

ISSN ONLINE 2618-0022

Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Рішенням Атестаційної колегії від 30 червня 2015 р. та наказом МОН України від 13 липня 2015 р., № 747 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових видань, публікації яких зарахо вуються до результатів дисертаційних робіт з історії.

According to Resolution of Ukrainian Higher Attestation Board and order of Ministry of Education of Ukraine of 21 December 2015 N 1328 this collection of research papers is re-registered and listed among the scientific periodicals appropriate for publishing the results of theses by applicants for Degrees of Candidate and Doctor of Sciences in Philology

According to Resolution of Higher Attestation Board of 30 June 2015 and order of the Ministry of Education and Science № 747 this collection of research papers is re-registered and listed among the scientific periodicals appropriate for publishing the results of dissertation theses in history

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03785).

Сайт збірника “ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА ПОЛІССЯ”

ПРАВИЛА оформлення статей до збірника “ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА ПОЛІССЯ”

Видання індексується Google Scholar 

Browse

Collections in this community

Література та культура Полісся 1990 - 2016 рр.

Випуски журналу з № 1 по № 85

Література та культура Полісся. Випуск 100 (2020 р.)

Серія "Історичні науки" № 14. Серія "Філологічні науки" № 15