Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3605
Title: Практикум з історичної географії
Authors: Бездухов О. А.
Issue Date: 2024
Abstract: Даний посібник відповідає навчальній програмі для природничих спеціальностей закладів вищої освіти. Окремі розділи посібника містять певний обсяг довідкового матеріалу, а також контрольні запитання і практичні завдання. Для кращого опрацювання дисцип- ліни в додатках підібрано певний обсяг ілюстративного та довідко- вого матеріалу. Зміст практикуму доповнений словником понять і термінів та списком рекомендованої літератури. Посібник адресо- вано студентам як денної, так і заочної форм навчання.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3605
Appears in Collections:ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бездухов О. Практикум з історичної географії..pdf21,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.