Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/447
Назва: Семантична транспозиція густативних номінацій у мовно-естетичному просторі Євгена Гуцала
Автори: Пасік, Н. М.
Ключові слова: густативна номінація
семантична транспозиція
семантика
gustatory nomination
metaphor
syncretism
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): У статті проаналЬовані моделі узуальної та оказюнальної семан- тичної транспозиції густативних назв, представленої в художньому мовленні Євгена Г/цала. Семантична динаміка досліджуваних номі- націй репрезентована як актуалізацією окремих лексико-семантич- них варіантів структури багатозначного слова й варіюванням семантичних ознак у межах одного значення, так і розвитком оказюнальних значень. Показовою рисою вживання одиниць густа- тивної парадигми в мовно-естетичному просторі письменника є їх експансія в різні семантичні сфери, передусім одоративну й оцінну, а через включення аксюлогічного компонента - в акустичну й тактильну. Потужний синкретизм у вербальному моделюванні дійсності детермінований художньо-естетичним тяжінням пись- менника до психологЬації, ліризації, уваги до деталі.
Опис: The article analyzes models of usual and occasbnal semantic transpositbn of gustatory names found in the fictbnal styb of Yevhen Hutsal. Semantic dynamics of the studbd nominatbns is represented by actualization of separate lexical-semantic variants of the structure of a polysemantic word and variation of semantic features within one meaning as well as the development of occasbnal meanings. The significant feature of the use of the gukatory paradigm units in the lingual-aesthetic space of the writer is their expansion in various semantic spheres, first of all - odourative and evaluative, and through the inclusion of the axblogbal component - in acoustic and tactile ones. Powerful syncretism in verbal modeling of the reality is determined by the artistic and aesthetic attractbn of the writer to psychobgizatbn, lyrising, attentbn to detail.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/447
Розташовується у зібраннях:Література та культура Полісся. Випуск 86 (2017 р.)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
24.pdf189,48 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.