Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" Community home page

Logo

Research Notes. Series "Psychology and Pedagogy Research" (Nizhyn Mykola Gogol State University)

ISSN 2522-1736

ISSN ONLINE 2663-4902

Збірник включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з педагогіки (Затверджено наказом МОН України від 07.10.2016 р. № 1222)..

This collection of research is included to the list of scientific periodicals appropriate for publishing the results of dissertation in Pedagogy (According to The Order 1222 of the Ministry of Education and Science, dated October 10, 2016)

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03789).

Сайт збірника “Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)”

ПРАВИЛА оформлення статей до збірника “Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки"”

Видання індексується Google Scholar 

Browse

Collections in this community