Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/56
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Authors: Аніщук, А. М.
Keywords: дошкільна освіта
полікультурне виховання
інтеграційні процеси
собистісно-орієнтована модель
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Citation: Аніщук А. М. Актуальні проблеми дошкільної освіти : навч. посіб. для студентів ви-щих педагогічних навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 152 с.
Abstract: Навчальний посібник містить теоретико-методологічні основи сучасної до-шкіль¬ної освіти, систему роботи щодо підготовки педагогів до вирішення актуаль¬них проблем дошкільної освіти. Матеріали посібника розкривають зміст нав¬чальної дисципліни "Актуальні проблеми дошкільної освіти". Змістове напов¬нен¬ня сприяє формуванню цілісному погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагальнення матеріалів.
Description: Учебное пособие содержит теоретико-методологические основы современного дошкольного образования, систему работы по подготовке педагогов к решению актуальных проблем дошкольного образования. Материалы пособия раскрывают содержание учебного предмета "Актуальные проблемы дошкольного образования". Содержательное наполнения способствует формированию целостного взгляда на проблемы учебного предмета и развития достаточного уровня обобщения материалов.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/56
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Актуальні проблеми дошкільної освіти.doc1,74 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.