Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/627
Title: Фольклор Чернігівщини як засіб удосконалення професійної підготовки майбутнього вихователя
Other Titles: Folklore of Chernihiv region as a means of improving the professional training of the future teacher
Фольклор Черниговщины как средство совершенствования профессиональной подготовки будущего воспитателя
Authors: Матвієнко, С. І.
Matvienko, Svitlana
Keywords: історія музичної освіти, Чернігівщина
history of music education, Chernihiv region
история музыкального образования, Черниговщина
Issue Date: 2011
Publisher: Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць
Abstract: Розкрито особливості впровадження регіонального фольклору в структуру професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Автором зроблений аналіз видів фольклору Чернігівського регіону і охарактеризовано особливості його використання в роботі з дітьми дошкільного віку як частини практичної підготовки майбутніх вихователів
Description: Раскрыты особенности внедрения регионального фольклора в структуру профессиональной подготовки будущих специалистов дошкольного образования. Автором сделан анализ видов фольклора Черниговского региона и раскрыты особенности его использования в работе с детьми дошкольного возраста как части практической подготовки будущих воспитателей
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/627
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.