Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/750
Title: Основи квантової механіки
Other Titles: навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закл.
Authors: Венгер, Є. Ф.
Грибань, В. М.
Мельничук, О. В.
Keywords: квантова механіка
навчальний посібник
Issue Date: 2002
Citation: Венгер, Євген Федорович. Основи квантової механіки [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. Ф. Венгер [и др.]. - К. : Вища школа, 2002. - 287 с. - Бібліогр.: с. 282. - ISBN 966-642-106-2
Abstract: Викладсно фундаментальні поняття і закони квантової механіки, опнсано їх застосування у простих системах. Розrлянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіи, розв'язування квантово-механічних задач, теорію внпромінюван­ня, елементи теорії симетрїї, пружні коливання кристала тощо. Виклад математичнх методів квантової механіки супроводжуєть­ся обчисленням конкретних фізичних величин, які можна вимірювати експериментально. Для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих педаrоrічних навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/750
ISBN: ISBN 966-642-106-2
Appears in Collections:Інститут точних наук і економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи квантової механіки.pdf23,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.