Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/752
Title: Основи статистичної фізики і термодинаміки : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл.
Authors: Венгер, Є. Ф.
Грибань, В. М.
Мельничук, О. В.
Keywords: статистична фізика
термодинаміка
Issue Date: 2004
Citation: Венгер Є. Ф. та ін. Основи статистичної фізики і термодинаміки : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. вищих пед. навч. закл. / Є. Ф. Венгер [и др.]. - К. : Вища школа, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 253.
Abstract: Викладено поняття і принципи рівноважної термодинаміки, ста­тистичної фізики та фізичної кінетики. 3астосування іх методів до розрахунку nараметрів макроскопічних систем. Подано статистичне обrрунтування законів та співвідношень феноменологічної термодинаміки. Матеріал проілюстровано значною кількістю за­дач, більшість з яких супроводжується детальними розв'язками. Для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих педаrоrічних навчальних закладів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/752
ISBN: ISBN 966-642-242-5
Appears in Collections:Інститут точних наук і економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи статистичної фізики і термодинаміки (1).pdf20,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.