Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Рідкісна книга- стандартний пошук

Вид пошуку


Зона пошуку
Надходження за  рік
2019
Грудень Листопад Жовтень
Вересень Серпень Липень
Червень Травень Квітень
Березень Лютий Січень

КОЛЕКЦІЯ КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТОК, РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ВИДАНЬ БІБЛІОТЕКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Фонди бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя по праву вважають одним з найдавніших та найцінніших наукових книжкових зібрань Лівобережної України. 

Початок формування книжкових колекцій ніжинської вищої школи сягає першої чверті XIX ст. і тісно пов'язаний з іменами засновників Гімназії Вищих Наук братів О. та І. Безбородьків. З нагоди відкриття в Ніжині у 1820 році цього навчального закладу відомий меценат та почесний попечитель граф О.Г.Кушелєв-Безбородько подарував Гімназії перші 2500 томів з родинної бібліотеки, переважно європейських видань ХVІІІ - початку ХІХ ст. Згодом фонди поповнювали нові надходження від різноманітних благодійників, наукова література, навчальні посібники, передплатні та періодичні видання. 

У 1875 році, після реорганізації Гімназії Вищих Наук у Ніжинський історико-філологічний інститут, бібліотека придбала цінні книжкові зібрання професорів Московського університету С.П.Шевирьова (1806-1864), Лейпцизького – Ф.-В.Річля (1806-1876), директора Санкт-Петербурзького історико-філологічного інституту І.Б.Штейнмана (1819-1872). Невдовзі її склад поповнили дублетні примірники польських стародруків з колекції «Polonica», подаровані  бібліотекою Варшавського університету, рідкісні палеотипи та видання античних класиків ХVІ-ХVІІІ ст. з Ніжинського Грецького Олександрівського училища. Згодом бібліотеку поповнювали цінні колекції та окремі примірники книг з приватних бібліотек директорів Ліцею В.Г.Кукольника, І.С.Орлая та Х.А.Екеблада, відомих науковців академіків В.І.Рєзанова, Ю.Ф.Карського та К.Харламповича, професорів І.Г.Турцевича, В.В.Качановського, М.Н.Бережкова, І.М.Михайловського, К.Ф.Радченка, П.В.Тихомирова, П.О.Заболоцького, В.П.Клінгера, В.В.Данілова, протоієрея Андрія Хойнацького та інших. Під керівництвом відомого палеографа професора М.Н.Сперанського формувався унікальний рукописний фонд бібліотеки, де зберігалися раритетні манускрипти ХI-ХVIIІ ст. та авторські рукописи творів найвідомішого студента ніжинської «Alma Mater» письменника М.В.Гоголя. На жаль, унікальні рукописи та велика кількість стародруків з ніжинської бібліотеки у 1934-1936 рр. були вилучені і перебувають тепер у фондах інших наукових книгозбірень України.

З 2009 року над створенням бази даних електронного каталогу «Рідкісна книга» активно працюють співробітники підрозділів нашої бібліотеки – Сектору фондових колекцій та Музею рідкісної книги. Станом на початок 2017 року в базі даних нараховується понад 29 тис. бібліографічних записів.

Гордістю книжкової колекції Ніжинського держуніверситету є унікальні європейські палеотипи (видання першої половини ХVІ ст.), зразки видавничої продукції видатних європейських друкарських фірм – Альда Мануція, Йоганна Фробена, Ельзевірів, Ет’єнів та інших. Тут можна побачити рідкісні примірники видань творів давньогрецького філософа Платона (Венеція, 1513 та 1517 рр.), «Іліаду» та «Одіссею» сліпого співця Гомера (1544 та 1743 рр.), «Енеїду» Вергілія (1567), класичні видання ХVI-XVIII ст. творів європейських мислителів Н.Макіавеллі, Еразма Роттердамського, Т.Гоббса, Ф.Бекона, Р.Декарта, Г.Лейбниця та інших. Широко представлені слов'янські стародруки ХVIІ-XVIII, видані кириличними друкарнями Києва, Почаєва, Чернігова, Москви, Петербурга та інших центрів східнослов’янського книгодрукування. Тут, зокрема, зберігаються книги Кирила-Транквіліона Ставровецького, митрополитів Петра Могили, Йоасафа Кроковського та Стефана Яворського, архієпископа Лазаря Барановича, духовних письменників Антонія Радивіловського, Симеона Полоцького, Іоанна Максимовича, Димитрія Туптала-Ростовського, навчальна література ХVІІ-ХVІІІ ст., прижиттєві видання творів талановитого латиномовного українського письменника ХVІ ст. Станіслава Оріховського-Роксолана тощо. 

Колекція «Україніка» представлена рідкісними виданнями початку ХІХ ст. першого вітчизняного наукового видавництва – друкарні Харківського університету, прижиттєвими та унікальними виданнями творів Т.Г.Шевченка, інших класиків української літератури, працями видатних науковців та періодичними виданнями того часу. Велику цікавість у дослідників викликають видання часів Української революції 1917-1921 рр., книги, що побачили світ у ХХ ст. завдяки просвітницькій діяльності української діаспори.

База даних електронного каталогу «Рідкісна книга» постійно поповнюється новими записами та редагується. Створення каталогу наших колекцій дозволяє бібліотеці Ніжинського держуніверситету вирішити низку проблем, пов’язаних з покращенням обліку, зберігання та наукового використання безцінних книжкових надбань.

 
Статистика
за 23.05.2019
Кількість запитів 47886
Кількість відвідувачів 571
Кількість замовлень 0
© Бібліотека імені академіка М.О. Лавровського
НДУ імені Миколи Гоголя