Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1007
Title: ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Дубровська, Л. О.
Дешко, О. О.
Keywords: молодший шкільний вік
моральне виховання
моральні норми
загальнолюдська мораль
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті визначено, що реформи, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність відповідних змін у вихованні школярів, спрямування їх завдань на розвиток свідомої особистості, що перед національною системою виховання в нашій державі постають якісно нові завдання, що вимагають практичного перетворення системи освіти. З огляду на це, сучасні вчені наголошують на необхідності формування в особистості загальнолюдських моральних якостей, виходячи з цього, загальнолюдська мораль – це не сукупність незмінних норм і принципів, що споконвіку відомі кожній людині або спільноті, а система, яка поповнювалась, розширювалась, змінювалась протягом віків, збагачуючись новими критеріями, новим смислом. Розкрито поняття "моральне виховання". У процесі розгляду морального виховання виявлено такі категорії: моральність, моральна свідомість, моральні переконання, моральна спрямованість. Досліджено особливості специфіки морального виховання молодшого школяра, визначено його вікові та психологічні особливості. Розглянуто теоретичні засади морального виховання молодших школярів, проаналізовано вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. Автори визначають одним із важливих чинників ефективності процесу мораль- ного виховання узгодження зусиль усіх виховних інституті. Аналіз наукових джерел дозволив виявити, що молодший шкільний вік є визначальним у моральному вихованні, підвищення рівня виховної підготовки учнів у школі, забез- печуючи розвиток моральних якостей особистості в навчальній діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1007
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf215,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.