Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1018
Title: ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
Authors: Шевчук, М. О.
Доліна, І. В.
Keywords: проектування
педагогічне проектування
культура
проектна культура керівника
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкривається актуальність процесу формування проектної культу- ри в сучасних умовах, акцентується увага на тому, що сьогодні складовою частиною професійної підготовки фахівця будь-якого профілю (і майбутнього керівника у тому числі) є проектна культура, яка здійснює вирішальний вплив на процес і результат професійної діяльності, сприяє зростанню продуктивності та ефективності праці. Авторами проводиться аналіз наукової психолого- педагогічної літератури стосовно визначення поняття "проектна культура керівника". Для з’ясування сутності даного терміну поетапно порівнюються точки зору різних науковців і тлумачення словників та енциклопедій таких понять, як "культура", "проектування", "проектна культура". Автори дійшли висновку, що проектна культура керівника пов’язана із засвоєними історично нагромадженими надбаннями суспільства у проектній сфері, які забезпечують творчу діяльність з розв’язання проблем функціонування та розвитку органі- зації у процесі виконання проектів. Сформованість проектної культури у наш час стає необхідною умовою успішної діяльності керівника будь-якого рівня, оскільки дає змогу знайти оптимальне сполучення проектних цілей і результа- тів за рахунок ефективного використання всіх структурних елементів проекту.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1018
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf187,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.