Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1056
Title: КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Authors: Волкова, Л. В.
Keywords: іншомовна комунікативна компетенція
професійна підготовка
комунікативний підхід
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті доведено важливість формування іншомовної комунікативної компетенції у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців, розгляда-ються умови ефективної реалізації комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови. У статті висвітлюються проблеми, пов’язані із різними метода-ми та прийомами реалізації комунікативно орієнтованого навчання. Особливого значення набуває комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення іноземних мов, який базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Розгляда-ються основні принципи його реалізації як комунікативного методу навчання мовленнєвої діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1056
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf375,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.