Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1100
Title: ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ
Authors: Ростовська, Ю. О.
Keywords: ціннісні орієнтації
професійні переконання
соціальна активність
особистість учителя
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається проблема формування професійних переконань майбутнього учителя хореографії через призму ціннісних орієнтацій його особи-стості. Висвітлюється суть поняття "ціннісні орієнтації" та аналізується процес становлення майбутніх фахівців із чіткою педагогічною спрямованістю, яка визначається сталим інтересом до педагогічної діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1100
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf469,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.