Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДворник, Ю. Ф.-
dc.date.accessioned2019-07-04T08:41:09Z-
dc.date.available2019-07-04T08:41:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.udc378.091.12-051:004:78-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1103-
dc.description.abstractСтаття присвячена розгляду питань фахової підготовки студентів мистець-ких факультетів. Зазначається, що в умовах інформатизації суспільства актуалізувалися числен-ні проблеми, серед яких виокремлюються такі, як необхідність набуття майбутніми вчителями музичного мистецтва вмінь активного застосування комп’ютерних технологій у музично-творчій і навчальній діяльності. Вказується на необхідність подальших досліджень, що стосуються питань теорії і прак-тики комп’ютерної освіти, організації і модернізації навчально-виховного проце-су з використанням інформаційних технологій. Висвітлюються питання впливу науково-технічного прогресу на сучасне освіт-нє середовище. Наголошується на необхідності формування інформаційної культури вчителя. Розкривається роль комп’ютерних технологій як засобу формування його професійних якостей. Йдеться про те, що майбутній вчитель має навчитися користуватися інформаційними технологіями та навчатися з допомогою цих технологій. Серед основних напрямків використання цих технологій розглядаються такі, як навчання технологіям, що передбачають використання комп’ютера; навчання спеціалізованим технологіям; вивчення інформатики як науки; використання комп’ютера як технічного засобу при вивченні основ наук у школі та фахових дисциплін у вищих навчальних закладах. У якості самостійної проблеми актуалізується питання оволодіння спеціаль-ними вміннями спілкування і діяльності в сучасному освітньо-інформаційному середовищі. Визначаються навчальні предмети, при вивченні яких, застосу-вання інформаційних технологій може підвищити ефективність підготовки фахівців.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ ім. Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectвчитель музичного мистецтваuk_UA
dc.subjectфахова підготовкаuk_UA
dc.subjectсучасний освітній простірuk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.titleПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf387,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.