Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПухальський, Т. Д.-
dc.date.accessioned2019-07-04T08:49:11Z-
dc.date.available2019-07-04T08:49:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.udc378.011.3-051:78-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1108-
dc.description.abstractУ статті розглядається питання ефективної організації самостійної роботи студентів, її роль та місце у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін. На основі здійсненого аналізу наукових досліджень автором дано різносторонню характеристику самостійної роботи студентів, визначено характерні її ознаки: високу активність пізнавальної діяльності; чітку вмотивованість студентів; побудову цілей та самостійний підбір методів досягнення поставленої мети; мінімальне втручання викладача у її процес; спрямованість на виявлення особистісних якостей студентів. Самостійна робота автором трактується як навчально-пізнавальна діяльність, за якої студент на основі власних мотивів і потреб самостійно та результативно виконує поставлені викладачем завдання. Дане питання розглядається в кількох проекціях: як форма організації навчального процесу; як засіб формування навичок самоконтролю, самоорга-нізації та самокорекції; як засіб творчого, особистісного та професійного розвитку особистості. Автором проаналізована самостійна робота студентів спеціальності "Музичне мистецтво" відносно специфіки музичної діяльності, розкрито особливості взаємодії викладача і студента в організації самостійної роботи на групових заняттях диригентсько-хорових дисциплін та на індивідуальних заняттях з хорового диригування, визначені умови успішної самостійної роботи майбутніх вчителів музики.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ ім. Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA
dc.subjectучитель музикиuk_UA
dc.subjectдиригентсько-хорові дисципліниuk_UA
dc.titleЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf396,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.