Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1116
Title: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Ляшенко, Т. В.
Keywords: виконавство
музична підготовка
фортепіано
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Публікація присвячена висвітленню основних виконавських проблем у процесі навчання студентів музичного факультету та обґрунтуванню методичних засад щодо їх подолання. Аналізуються основні ступені, напрями та форми організації навчання у класі з основного інструменту. У статті розглядається музично-інструментальна підготовка крізь призму синтезу та взаємозв’язку практичних завдань, цілей та високого професіоналізму педагога. Автор наго-лошує, що реалізація усіх аспектів інструментально-виконавської діяльності вимагає активізації уваги до аналізу проблем, притаманних навчально-мето-дичній роботі у класі з основного інструменту. Окреслені завдання публікації полягають у подальшому вивченні даної проблематики, висвітленні основних етапів роботи у класі музичного інструменту. На думку автора, ефективне здійснення освітніх завдань, що включають широке коло різноманітних форм та методів навчання, підпорядковується якісному підходу щодо проведення занять з основного інструменту (фортепіа-но). Автор наполягає, що загально-освітній та музичний розвиток студентст-ва залежить від стабільної, систематичної музично-педагогічної діяльності викладацького складу того навчального закладу, у якому він навчається. Автор констатує, що результат титанічної праці викладача буде плідним тільки за умови регулярної роботи та відповідального ставлення студента до пред-мету, в даному випадку музичного інструменту фортепіано. Об’єднання декіль-кох аспектів музично-освітньої діяльності можуть дати яскраві результати у досягненні вершин музичного виконавства.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1116
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.pdf380,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.