Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1132
Title: Особливості соціальної політики Королівства Норвегія на сучасному етапі
Authors: Бровко, А. Г.
Keywords: Королівство Норвегія
соціальна політика
соціальна допомога
соціальні служби
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлена соціальна політика Королівства Норвегія та її реа- лізація на сучасному етапі розвитку держави. Зокрема, розкрито систему соціального захисту держави; охарактеризовано основні напрямки, завдання та принципи здійснення соціального страхування та соціальних виплат. Встановлено, що соціальна політика Норвегії досить розвинена та перед- бачає різні види соціальної допомоги населенню країни. Соціальна захище- ність населення Норвегії передбачає не лише надання матеріальної допо- моги з боку держав, але й не матеріальної, зокрема створення єдиної системи реєстрації вільних вакансій, підготовки і перепідготовки кадрів на численних безкоштовних курсах. До цього слід додати існування різноманіт- них центрів, молодіжних клубів, притулків, служб та соціальних проектів, покликаних надавати необхідну допомогу різним категоріям населення. Особлива увага у Норвегії приділена питанню охорони здоров’я, що пози- тивно впливає на демографічну ситуацію країни. З’ясовано, що завдяки економічному процвітанню та вдалій соціальній політиці держави, трива- лість життя в Норвегії досить висока. У ході дослідження автором вказа- но на недоліки даної політики. Незважаючи на те, що рівень безробіття у Норвегії не значний, питання непрацюючого населення гостро постало в країні. Однією із причин поширенню безробіття серед населення праце- здатного віку стали високі державні соціальні виплати. Як правило, таки- ми виплатами зловживають іммігранти, які, за наявності значної кількості дітей, живуть за рахунок "дитячих коштів", які, отримують від держави
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1132
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 94 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf358,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.