Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1151
Title: Лексика української газетної періодики на тлі функціонально-стилістичної диференціації
Other Titles: Рецензія на монографію: М. І. Навальна. Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання: монографія. Переяслав-Хмельницький: Видавництво "К С В", 2018. 350 с.
Authors: Бойко, Н. І.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Початок ХХI століття позначився посиленою увагою мовознавців до найрізноманітніших функціональних, семантичних, стилістичних, інших динамічних процесів, низки аспектів моделювання семантично- го аналізу лексики і висловлення. Пригадаймо слова Ю. Д. Апресяна: "Сучасна епоха розвитку лінгвістики – це, безперечно, епоха семантики". Хоч такий висновок було зроблено більш як тридцять років тому, ключове, центральне положення в колі лінгвістичних проблем безпосередньо пов’язане із семантикою та функціонально- стилістичними характеристиками лексичних одиниць, і випливає воно з того факту, що людська мова за своєю основною функцією є засобом спілкування, кодування та декодування певної інформації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1151
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 95 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf240,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.