Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1199
Title: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов"
Issue Date: Sep-2019
Publisher: ПП Лисенко М. М.
Citation: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – 192 с.
Abstract: У збірнику представлені матеріали роботи учасників конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов" проведеної у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 27-28 вересня 2019 р. Доповіді присвячені проблемам наукового аналізу теоретичних і прикладних досліджень у галузі філології, методики викладання іноземних мов, стандартам і програмам підготовки вчителя іноземної мови в Україні та за кордоном. Висвітлюються питання щодо змісту навчання іноземних мов на різних етапах, методів і засобів навчання, навчально-методичних комплексів для середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, підготовки та подальшого професійного розвитку вчителів тощо.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1199
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАТЕРІАЛИ конференції 2019.pdfМатеріали конференції1,77 MBAdobe PDFView/Open
ПРОГРАМА 2019.pdfПрограма конференції464,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.