Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГудзь, О. А.-
dc.date.accessioned2019-12-06T09:13:21Z-
dc.date.available2019-12-06T09:13:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1261-
dc.description.abstractСтаття присвячена визначенню сутності професійної рефлексії майбутнього вчителя музичного мистецтва і особливостям її формування у студентів в процесі вокальної підготовки. Рефлексія розглядається як акмеологічна стратегія формування власної виконавсько-педагогічної Я-концепції, яка вміщує в себе унікальні особливості психологічного проникнення в музичний твір, художньо-естетичного його осягнення і техніко-виконавського втілення його змісту. Професійна рефлексія вчителя музики включає в себе фіксацію, усвідом- лення, оцінку і корекцію власного музичного сприйняття, мислення, фізичних дій і художніх засобів виразності, що використовуються в кожен момент часу. Розглянуто рефлексивний підхід як теоретико-методологічне підґрунтя во- кальної підготовки студентів у педагогічних закладах вищої освіти. Рефлек- сивний підхід до вокальної підготовки майбутніх вчителів музики, а також відповідні йому педагогічні принципи сприяють цілеспрямованому формуванню у студентів рефлексивних здібностей, рефлексивного мислення, рефлексивної суб’єктної позиції з метою пізнання себе й осягнення художньо-образного напов- нення музичного мистецтва. Подальші наукові дослідження будуть присвячені проблемі формування професійної рефлексії в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ ім. М. Гоголяuk_UA
dc.subjectрефлексіяuk_UA
dc.subjectпрофесійна рефлексіяuk_UA
dc.subjectрефлексивний підхідuk_UA
dc.subjectвокальна підготовкаuk_UA
dc.titleФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В КОНТЕКСТІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf203,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.