Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГриценко, А. П.-
dc.date.accessioned2019-12-11T11:12:36Z-
dc.date.available2019-12-11T11:12:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1293-
dc.description.abstractМетою статті є визначення сучасних вимог до формування професійної компе- тентності майбутніх учителів історії та аналіз наукової, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми дослідження. У статті проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід формування основ- них теоретичних і законодавчих положень для формування професійної компе- тентності майбутніх учителів історії за допомогою інформаційно-комуніка- ційних технологій як інтеграційної якості особистості до здійснення інформаційної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Визначено, що сучасні гаджети та ресурси Інтернету використовуються вчителями та викладачами як у роботі зі всім класом / групою або у малих групах, так і при виконанні учнями / студентами індивідуальних завдань. Однак їх ефек- тивне використання можливе лише за наявності в учнів / студентів (майбутніх учителів історії) відповідного рівня інформаційно комунікаційної компетентності. Представлено приклади важливої ролі взаємодії між учасниками освітнього процесу за допомогою мережі Інтернет, коли ведеться обмін інформацією, обговорення питань на форумі, демонстрація презентацій проектів з обліком результатів навчання, що кваліфікується як онлайн-навчання або вебнавчання. Доведено, що в ході використання інформаційно-комунікаційних технологій підвищується рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів історії, розвивається їх мотивація, критичне мислення, підвищується середній рівень їх навчальних досягнень у поєднанні індивідуального підходу та активних колективних форм роботи у процесі навчання, що дає можливість гнучко варіювати викладачеві зміст курсів та набір навчальних завдань.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA
dc.titleДОСВІД УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf201,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.