Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрaвченкo, О. І.-
dc.date.accessioned2019-12-11T11:40:20Z-
dc.date.available2019-12-11T11:40:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1305-
dc.description.abstractУ стaттi рoзглянуто структуру моделі інформаційно-комунікаційної культури, що є вaжливим фaктoрoм у пoбудoвi прoцесу прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв Збрoйних сил Укрaїни. Побудовано структуру моделі формування інформаційно-комунікаційної культу- ри майбутніх офіцерів ЗС України засобами інформаційно-комунікаційних техно- логій. Наголошується, що нові форми організації освітнього процесу вимагають переглянути принципи дидактики та педагогічної психології з урахуванням мож- ливостей, що надають інформаційно-комунікаційні технології. Модель формуван- ня інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України розглядається як цілісний педагогічний процес, у якому сукупність форм, методів, дидактично наповнених засобів і створених відповідних педагогічних умов та принципів, що спрямовані на набуття курсантами ґрунтовних професійних та фахових знань, умінь і навичок, спрямований на використання у майбутній професійній діяльності офіцера тактичного рівня ЗС України. У моделі формування інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки виділено три основні складові (блоки): цільовий, методичний, змістовний блоки, які забезпечу- ють цілеспрямований процес формування інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України. Визначено форми навчання, які регулюються принципом розвиваючого та виховного навчання, як основної складової освітнього процесу у військовому підрозділі закладу вищої освіти, змістом культури в її широкому розумінні. Автором розроблено змістовне наповнення складових частин моделі формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів ЗС України засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НДУ імені Миколи Гоголяuk_UA
dc.subjectiнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйна культураuk_UA
dc.subjectдидактичне наповненняuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.titleСТРУКТУРА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf272,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.