Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1335
Title: Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки великого перелому (1920–1930-ті рр.)
Authors: Осіпова, Г. С.
Косовських, Л. П.
Keywords: Ніжинська вища школа
Ніжинський інститут народної освіти
бібліотека
історія бібліотечної справи
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядається складний, суперечливий період розвитку бібліо-теки Ніжинської вищої школи в суспільно-політичних реаліях радянської дійсності 20–30-х рр. ХХ ст., коли відбулися кардинальні динамічні зміни в системі організації, методологічних засадах та підходах до визначення пріоритетних напрямків розвитку вищого навчального закладу. Розкри-вається діяльність бібліотеки та її місце у контексті історії Ніжинської вищої школи та бібліотечної справи в Україні.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1335
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf505,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.