Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1340
Title: Становлення та розвиток вітчизняної культурологічної та музикознавчої регіоналістики
Authors: Литвиненко, А. І.
Keywords: регіоналістика
українська культура
музикознавство
культурологічна регіоналістика
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті висвітлено історико-культурні засади становлення вітчизняної культурологічної й музикознавчої регіоналістики. Виокремлено регіоналіс-тику як окрему галузь наукового знання, зорієнтовану на вивчення регіону як цілісної географічної, економічної, політичної, соціокультурної системи функціонування територіальних соціумів. Акцентовано увагу на поняття "регіоналістика" як методу, що синтезує підходи різних наук до регіональ-них досліджень. Встановлено, що перші спроби регіональних досліджень проходили від окреслення географічних меж, виявлення етнотериторіаль-них ознак, виокремлення антропологічних, економічних, лінгвістичних, обрядово-звичаєвих і фольклорних особливостей – до обґрунтування відмінностей культурних і мистецьких процесів кожного окремого регіону України. Представлено перші спроби регіональних досліджень в Україні від наукового опису територіального розмаїття України у ХVІІ столітті до сучасного кола питань регіонального членування території України, що потрапили у коло наукових інтересів не лише науковців-етнографів, а й істориків, демографів, лінгвістів, економістів, антропологів, мистецтво-знавців, культурологів. Розкрито значення досліджень П. Чубинського у справі комплексного докладного вивчення культури окремих регіонів України, антрополога Хв. Вовка щодо антропологічних ознак українців у зв’язку з географічним поширенням діалектів їхньої мови. Наведено широку панораму вивчення регіональних явищ культури в музичній фольклорис-тиці на прикладах досліджень П. Сокальського, М. Лисенка, Ф. Колесси, К. Квітки, у хореографії – В. Верховинця – основоположників регіонального підходу у вивченні мистецьких явищ. З’ясовано, що на межі ХХ–ХХІ століть спостерігається спалах зацікавленості науковців регіональними пробле-мами. Українська культура осмислюється як цілісне явище в загально-слов’янському та світовому контекстах, формується нова методологія розвитку сучасної культурологічної та музикознавчої регіоналістики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1340
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf258,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.