Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1342
Title: Представники дворянського стану в корпорації духовенства Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття
Authors: Лейберов, О. О.
Keywords: шляхта
духовенство
соціально-економічний статус
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглянуто питання становища представників дворянського стану в корпоративній організації духовенства Ніжинського повіту Черні-гівської губернії. На основі архівних матеріалів, що до цього часу не були вивчені науковцями, автор досліджує майновий, сімейний стан дворян-священників. Проаналізована динаміка чисельності даної соціальної групи, визначені її корпоративні інтереси. Дворяни, що несли духовну службу при цьому зберігали основні станові привілеї шляхетського стану, мали право володіти селянами-кріпаками. В основних соціально-побутових та сімейно-шлюбних категоріях вони мало чим відрізнялися від представників дворянства, однак рівень прибутків у них був значно меншим. Представ-ники даної групи всіляко намагалися відокремитися від священників недворянського походження, замикаючись в окрему станово-професійну групу. Дослідник прийшов до висновку, що існування дворян-священників на землях Лівобережної України не було виключенням, а було доволі поширеним явищем, що вирізняло її від власне російських губерній.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1342
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf275,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.