Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1353
Title: До проблеми взаємовідносин земської ліберальної фронди та консервативного нобілітету північної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.)
Authors: Котельницький, Н.
Keywords: аристократична корпорація
земські установи
консервативний нобілітет
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У публікації розглянуті проблеми взаємовідносин між земською ліберальною фрондою та консервативним нобілітетом північної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.). Показана сутність політичного конфлікту та про-ілюстровані основні сюжети вказаного протистояння між двома угру-пуваннями аристократичної корпорації регіону. Автор приходить до висновку, що політичний антагонізм між реакційно-консервативним та ліберально-демократичним нобілітетом на півночі Лівобережної України був неминучим та природнім ексцесом суспільного життя регіону, яке принциповим чином змінилося після проведення доленосних трансфор-мацій епохи Великих реформ (1856–1874) у Російській імперії. Принципове опонування між двома частинами нобілітету Північного Лівобережжя швидко кристалізувало формування та створення відповідних партій у політичному ландшафті – консервативної, яка всебічно захищала курс російського самодержавства та ліберальної, яка репрезентувала філософію демократичних кіл громадськості регіону
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1353
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf234,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.