Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1355
Title: Посилення норманських тенденцій на початкових етапах становлення радянської історичної науки
Authors: Кириленко, С. О.
Keywords: походження Русі
історіографічний процес
норманізм
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена комплексному аналізу досліджень з питання походжен-ня Русі в контексті розвитку історичної думки 1920-х – початку 1930-х рр. У даній публікації розкриваються передумови зміни концептуальних засад пореволюційної історичної науки щодо утворення Давньоруської держави. Акцентується увага на перших наукових працях істориків 20-х – 30-х рр. ХХ ст., у яких доводиться норманське походження перших руських князів та принесення державності зі Скандинавії. Основна увага приділяється історіографічним працям О. Шахматова, П. Смірнова, В. Бріма, які призве-ли до цілковитої реставрації норманізму в найрадикальнішому його вияві. Зазначається, що цьому багато в чому сприяла та обставина, що відро-джений В.Томсеном "ультранорманізм" так і не знайшов достойних опонентів. Відмічається, що в наукових колах формується переконливе враження остаточної перемоги норманської концепції, оскільки в акаде-мічних установах, навчальних закладах від початку до кінця 1920-х рр. продовжували працювати вчені "старої школи", дослідження яких базува-лися на давно вироблених методологічних принципах. Автор наукової праці приходить до висновку, що на межі 20-х – 30-х років норманізм був прого-лошений на зразок марксизму-ленінізму єдиноправильним вченням, яке активно поширювалося і пропагувалося як у наукових інституціях, так і в середніх освітніх закладах через розгалужену систему науково-популярної літератури та шкільних підручників.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1355
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf280,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.