Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1366
Title: Репрезентація емоційного стану художнього персонажа емотивно-оцінними семантичними засобами в мовотворчості Олександра Довженка
Authors: Коновал, І. І.
Keywords: емотивність
емоція
емотив-номінатив
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті схарактеризовано особливості лексичної індикації емоційних станів художніх персонажів у мовотворчості Олександра Довженка. Проаналізовано одиниці емотивної комунікації. Розглянуто різні мово-знавчі підходи до визначення поняття "емотивність". Здійснено спробу розмежувати лінгвістичні поняття "емотив-номінатив", "емотив-коно-татив" та "емотив-афектив". Досліджено специфіку вербалізації ключо-вих емоційних концептів художніх персонажів. Встановлено, що кількість негативних емоцій в ідіолекті Олександра Довженка, виражених різними емотивними засобами, значно перевищує число позитивних емоцій. Домінуючими емоційними концептами в художніх контекстах є "страх", "тривога", "злість", "гнів", "горе".
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1366
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf249,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.