Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1368
Title: К вопросу о реализации категории окказиональности в поэтическом тексте
Authors: Сидоренко, В. А.
Keywords: оказіоналізм
типи новоутворень
канонічне слово
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Категорію оказіональності не можна вважати маловивченою в сучасному мовознавстві. Упродовж другої половини минулого століття з’явилися праці, у яких були обґрунтовані теоретичні засади вивчення цих одиниць: їх ознаки, відмінність оказіональних слів від потенційних, їх структурно-семантична характеристика, функціонування в текстах різних жанрів. Однак слід зауважити, що в останні два десятиліття цікавість до таких новоутворень не згасає. Нові дослідження присвячені аналізу таких типів окказіоналізмів, про які раніше не йшлося: наприклад, фонетичні, оказіо-нальні фразеологізми, "незвичні" поєднання слів (синтаксичний рівень категорії оказіональності). Саме таким оказіональним словосполученням і присвячена ця розвідка. Об’єктом дослідження стали нетрадиційні поєднання слів, характерні для ідіостилю Анни Ахматової. Аналіз цих одиниць базувався на підходах, запропонованих Н. Г. Бабенко
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1368
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf272,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.