Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1373
Title: Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень
Authors: Бондаренко, А. І.
Keywords: вітчизняна лінгвокультурологія
етнолінгвістичний аспект
стилістичний аспект
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті узагальнено досвід українських мовознавців щодо отримання лінгвокультурологічних знань. На основі методологічних чинників розме-жовано основні аспекти досліджень із лінгвокультурології. Уналежнено найбільш помітні праці українських лінгвістів до відповідних напрямків цієї галузі, розкрито новизну та механізми наукових пошуків. Схарактери-зовано внесок вітчизняних мовознавців до розбудови термінологічного апарату лінгвокультурології, вироблення методів аналізу, знаходження нових явищ, які характеризують мовно-культурні зв’язки. Висвітлено механізми вирішення ключових проблем цієї дисципліни. Багатовимірність лінгвокультурологічних студій пояснює, по-перше, походження аналізова-ного напряму досліджень, по-друге, його становлення в межах інших діля-нок мовознавства, системне співвідношення з лінгвістичними парадигма-ми, а по-третє, інтегративну специфіку, зв’язок із низкою суміжних галузей знань.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1373
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf293,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.