Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1382
Title: Садиба Білозерських-Кулішів хутір Мотронівка як гніздо культури Поліського краю
Authors: Самойленко, Г. В.
Keywords: гніздо культури
хутір Мотронівка
П. Куліш
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті вперше на широкому фактичному матеріалі розкривається одна із цікавих і науково-важливих проблем літературознавства – наяв-ність на Поліссі у ХІХ – на поч. ХХ ст. різних гнізд культури. Автор статті намагається визначити їх багатогранність та специфіку, вказуючи і на наявність садиб представників творчої інтелігенції: акторів, художників, композиторів, письменників. Саме до останньої категорії і відносить автор статті садибу Мотронівка. У статті в історичній послідовності розкриваються основні три етапи функціонування садиби Мотронівка як гнізда культури. Перший етап – це час, коли садиба належала родині Білозерських і коли йшов процес форму-вання її членів як майбутніх представників українського національно-культурного та громадського процесу др. пол. ХІХ ст. Але автор підкрес-лює, що процес виховання не обмежувався сім’єю, а в ньому брали участь і видатні діячі української культури Т. Шевченко, П. Куліш, В. Забіла, М. Білозерський та ін.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1382
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf372,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.