Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/149
Title: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
Other Titles: збірник науко-вих праць викладачів кафедри економічної теорії та соціаль-но-економічної політики
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Citation: Актуальні проблеми суспільствознавства : збірник науко-вих праць викладачів кафедри економічної теорії та соціаль-но-економічної політики / відп. за випуск Т. М. Пахомова. – Випуск ІХ. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 97 с.
Abstract: До збірника включено наукові праці викладачів кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики Ніжинського державного універ-ситету імені Миколи Гоголя методологічного спрямування з ряду актуаль-них проблем економічних наук. Статті розкривають аспекти формування й розвитку економічного мислення, методологічні основи використання математичного інструментарію в економічній теорії, ситуацію молодіжного ринку праці, політику доходів населення України та інше. Досліджуються основні проблеми мікро- та макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах загальної глобалізації, зростаюча роль еконо-мічних знань у період реформування української економіки.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/149
Appears in Collections:Інститут точних наук і економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktualni_problemy_suspilstvoznavstva_10.pdf908,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.